procesul de

admitere

 

Ne dorim ca școala noastră să fie cea mai potrivită cu așteptărilor dumneavoastră și, de asemenea, vrem să ne asigurăm că atât copiii, cât și părinții care se alătură comunității noastre se vor intergra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Liceulului Româno-Finlandez.

Ce trebuie să știți înainte de a vizita o școală?

Î

n primul rând trebuie să fiți siguri de ceea ce vă doriți. Trebuie să știți care este valoarea/principiul după care vă ghidați atunci când alegeți o școală pentru copilul dvs. Ce anume doriți pentru viitorul lui? Performanță? O dezvoltare echilibrată? Integrare socială? Toate la un loc? E important să hotărâți acest lucru înainte de vizită deoarece este posibil ca pe parcurs să fiți tentați să luați o decizie în funcție de alt criteriu, cum ar fi proximitatea față de casă ori de locul de muncă sau taxe mai mici. Și aceste criterii sunt importante, dar NU sunt cele mai importante pentru dezvoltarea și educația copilului dvs. 

După ce v-ați hotărât în privința acestui aspect puteți începe căutarea (sau vânătoarea). Puteți căuta pe internet, puteți întreba prieteni, colegi de muncă despre recomandări de școli, iar următorul pas este să contactați școala pentru a afla când este ziua în care puteți face o vizită și chiar să vă programați din timp.

Tot înainte de vizită e bine să vă „faceți temele”. Să știți câteva detalii despre școala respectivă, fie că le aflați de pe internet, rețele de socializare sau de la prieteni. Realizați o listă cu întrebările pe care doriți să le adresați în timpul vizitei. Nu le veți ține minte pe toate, așa că este de preferat să le aveți notate.

Pășiți cu încredere pe drumul spre a căuta cea mai bună școală pentru copilul dumneavoastră! Să aveți mereu în minte ce fel de educație doriți pentru el și să alegeți în funcție de valorile dumneavoastră, valorile școlii și să nu uitați niciodată că părinții și profesorii sunt parteneri în parcurgerea acestui drum, uneori anevoios.

Cu drag,

Diana Lulciuc

Responsabil înscrieri LRF

01. Studii

Liceul Româno-Finlandez admite copii pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal.

 02. INCLUZIUNE

Primim copii cu cerințe educaționale speciale (CES), cu condiția ca resursele materiale și umane ale școlii să corespundă nevoilor acestora.

03. SELECȚIE

Vrem să ne asigurăm că cei din comunitatea noastră se integrează și îmbrățișează aceeași viziune educațională. Astfel, ne rezervăm dreptul de a ne alege elevii.

04. IMPLICARE

Una din valorile noastre este implicarea părinților în viața școlară. Doar prin colaborare și comunicare putem ajunge la rezultate bune ale elevilor.

1. Programarea unei vizite a campusului școlar

Vizitarea grădiniței împreună cu responsabilul de înscriere

Programările se fac telefonic – 0728 117 142

2. Înscriere/lista de așteptare

Vizita grădiniței va fi precedată de completarea unei cereri de înscriere, care trebuie completată și trimisă la adresa: secretariat.gradinita@lrfb.ro.

În cazul în care sunt locuri disponibile veți fi contactați în vederea parcurgerii următorilor pași.

Dacă nu sunt locuri disponibile, veți fi trecuți pe o listă de așteptare. În momentul în care se eliberează un loc, veți fi contactați telefonic.

3. Completarea dosarului de înscriere

Dacă sunteți deciși să vă înscrieți copilul la Liceul Româno–Finlandez, după parcurgerea pașilor 1 și 2, veți completa contractul educațional, veți plăti taxa de înscriere (100 de euro) și cea de rechizite (700 lei), apoi veți realiza dosarul copilului ce va cuprinde următoarele documente:

 • Copie certificat naștere;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Aviz epidemiologic pentru intrare în colectivitate.
4. Interviul inițial cu educatoarea grupei

Educatoarea grupei vă va contacta telefonic sau pe email în vederea întâlnirii pentru cunoașterea reciprocă și stabilirea obiectivelor pentru anul școlar în curs.

1. Programarea unei vizite a campusului școlar

Vizitarea campusului împreună cu responsabilul de înscriere. 

Programările se fac fie telefonic – 0769 060 794, fie pe e-mail, la adresa inscrieri.scoala@lrfb.ro.

2. Vizitarea campusului școlar

Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale.

În timpul vizitei părinții vor completa chestionarul „Porți deschise” sau îl pot trimite înaintea vizitei la adresa de email inscrieri.scoala@lrfb.ro. Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului.

De asemenea, completând chestionarul, elevul intră pe o listă de așteptare în cazul în care nu există locuri disponibile la clasa în care dorește înscrierea.

3. Testare

În cazul în care există  locuri disponibile,  elevii (clasele II-VIII) vor fi testați* la disciplinele Limba și Literatura Română și Matematică.

Documente necesare*

 • Chestionar Porți Deschise
 • Acord testare (completat de ambii părinți)
 • Carnetul de note (calificativul FB/nota 10 la Purtare)
 • Recomandare scrisă învățătoare/diriginte
 • Certificare Cambridge (intensiv limba engleză) – gimnaziu
 • Dovada achitării taxei de participare – 100 lei/disciplină

* Acestea pot fi trimise anterior vizitei la adresa de email – inscrieri.scoala@lrfb.ro sau pot fi aduse fizic în ziua testării.

Pentru a continua procesul de admitere, aceștia trebuie să obțină minimum 70 de puncte la testări. În cazul în care cererile sunt mai multe decât locurile disponibile, elevii vor fi admiși ținându-se cont de ordinea punctajelor. Dacă apar situații în care punctajele sunt egale, elevii vor fi departajați prin rezolvarea unui item suplimentar la fiecare disciplină în parte.

*Elevii din clasele pregătitoare și I NU dau testare. Aceștia vor fi declarați admiși în funcție de locurile disponibile și, de asemenea, de participarea la interviul de valori. Pentru înscrierea în clasa pregătitoare au prioritate copiii din grupele mari de la Grădinița Româno-Finlandeză și frații elevilor deja înscriși la noi în școală.

4. Interviul de valori

Ultimul pas al procedurii de înscriere constă într-un interviu de valori. Alături de elev, părinți și un reprezentant din conducerea școlii, ne dorim să analizăm în ce măsură valorile noastre coincid cu nevoile copilului. Acest interviu are rolul de ne asigura că, atât părinții, cât și elevii care se alătură comunității noastre, se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Liceulului Româno-Finlandez.

5. Rezultate

Comunicarea rezultatelor se va face în termen de 10 zile lucrătoare. În urma unui răspuns pozitiv în privința admiterii, părinții vor completa formularul de înscriere și vor achita taxa de înscriere în valoare de 100 euro (care este nerambursabilă și nu se scade din taxa școlară anuală).

*NOTĂ

În cazul în care există suspiciuni de cerințe educaționale speciale (CES), Liceul Româno-Finlandez își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexă și orientare școlară (emisă de CMBRAE).

În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, care au ceritificat de orientare școlară, decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele:

 • locurile disponibile (este admis un singur elev cu CES/clasă);
 • evaluarea gradului de suport educațional special ce trebuie acordat copilului;
 • existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.
  1. Programarea unei vizite a campusului școlar

  Vizitarea campusului împreună cu responsabilul de înscriere. 

  Programările se fac fie telefonic – 0769 060 794, fie pe e-mail, la adresa inscrieri.scoala@lrfb.ro.

  2. Vizitarea campusului școlar

  Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale. În timpul vizitei părinții vor completa chestionarul „Porți deschise”sau îl pot trimite înaintea vizitei la adresa de email inscrieri.scoala@lrfb.ro.

  Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului. De asemenea, completând chestionarul, elevul intră pe o listă de așteptare în cazul în care nu există locuri disponibile la clasa în care dorește înscrierea.

  3. Admitere

  Admiterea la liceu se face pe baza mediei generale la Evaluarea Națională (care are o pondere de 80%) și a mediei generale de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%).  Pentru admiterea la Specializarea Învățător-Educator se adaugă susținerea probelor de aptitudini (muzicale, artistice, fizice).

  Condiții de admitere*:
  Profilurile Uman & Pedagogic – ultima medie de admitere: 8,00
  Profil Real – ultima medie de admitere: 9,00 (media anilor de studiu V-VIII la disciplina Matematică – minimum 8,50)

  *Formarea clasei la specializările Matematică-Informatică și
  Știinte Sociale este condiționată de un număr minim de
  15 elevi înscriși!

  Pentru elevii care se transferă, în cazul în care există  locuri disponibile, aceștia vor fi testați* la disciplinele Limba și Literatura Română și Matematică.

  Perioada de admitere pentru anul școlar 2022-2023 la Liceul Româno-Finlandez va avea loc în perioada 4-11 iulie 2022.

  Mai multe informații despre aceasta vor fi comunicate în lunile mai și iunie 2022.

  4. Interviul de valori

  Alături de elev, părinți și comisia de admitere a liceului, ne dorim să analizăm în ce măsură valorile noastre coincid cu nevoile copilului. Acest interviu are rolul de ne asigura că, atât părinții, cât și elevii care se alătură comunității noastre, se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Liceulului Româno-Finlandez.

  5. Documente necesare

  Documente necesare pentru dosarul de înscriere  al fiecărui elev:

   • Copie C.I. – elev
   • Copie certificat naștere elev
   • Dosar medical+ Copie carnet de vaccinări
   • Copie C.I. (părinţi)
   • Scrisoare de intenție
   • Scrisoare de recomandare profesor anterior
   • Foaie matricolă clasele I-VIII
   • Adeverință Evaluarea Națională
   • Anexa la fișă de înscriere (echivalare limba engleză)
   • Anexa la fișă de înscriere (echivalare probe aptitudini) – Pedagogic
   • Fișa de aptitudini (Admis Pedagogic)