ANTREPRENORIAT – INOVAȚIE – PRACTICĂ DE SPECIALITATE

nivel Liceal

 

Am ales să continuăm povestea școlii noastre, începută în anul 2010, cu același tipar al creșterii organice prin învățământul liceal. A venit natural să oferim o variantă care să răspundă nevoilor întregului sistem preuniversitar.

investim în pregătirea profesorilor și a elevilor

Secretul succesului educației finlandeze este calitatea

Continuăm povestea noastră cu liceul pedagogic (învățători-educatori), unde pregătim tinerii pentru această meserie schimbătoare de vieți. 

Nu putem să nu luăm în calcul modul în care este organizată economic și social țara de la care am învățat atât de multe lucruri. Finlanda este cunoscută pentru ordine socială și prosperitate. 

Aceste lucruri sunt datorate alinierii ofertei educaționale cu piața muncii.

Astfel că, am gândit și specializarea – Științe Sociale, pentru a oferi elevilor noștri posibilitatea dezvoltării competențelor de antreprenoriat, dezvoltare personală, schimburi de experiență internaționale.

MAI MULT DECÂT UN CURRICULUM

Programa școlară obligatorie este cea națională, Liceul Româno-Finlandez obținând autorizația de funcționare din partea Ministerului Educației și Cercetării și emițând diplome de studii recunoscute național și internațional. Pe lângă aceste standarde, elevii noștri vor fi îndrumați înspre dezvoltarea abilităților care să îi diferențieze la intrarea în piața muncii.

ANTREPRENORIAT

INOVAȚIE

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

specializarea

matematică-informatică                    bilingv engleză

Curriculum Profil Real

Specific

Orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional.

Misiune

Aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii.

Viziune

Perspective de continuare a studiilor

Absolvenții acestei specializări se îndreaptă cu precădere spre facultăți tehnice (Automatică si Calculatoare, Electronică și Telecomunicatii), la care se adaugă informatica, matematica, arhitectura, medicina, economia etc.

Obiective
 • formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii;
 • formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator.
Teze

Se susțin la următoarele discipline:

 • Limba și literatura Română
 • Matematică
 • Informatică
 • Engleză
 • Fizica/Chimie/Biologie (la alegere)

specializarea învățător-educatoare

Curriculum Profil Pedagogic

Specific

Liceul Pedagogic oferă oportunități de educație și instruire din perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaștere și a promovării dezvoltării durabile.

Misiune

Misiunea învățământului preuniversitar pedagogic este de a asigura elevilor competențele necesare formării inițiale pentru specializarea învățător-educatoare.

Viziune

Învățământul preuniversitar pedagogic urmărește și asigură cu consecvență creșterea performanțelor în zona excelenței, militând pentru întărirea colaborării școlii cu părinții, comunitatea locală și societatea civilă, pentru sporirea eficienței activităților educative școlare și extrașcolare și pentru optimizarea implicării în programe educative și civice regionale și europene.

Obiective

Orientarea cu țintă spre educație, centrarea pe activități școlare și extrașcolare cu promovarea educației timpurii, a solidarității, a dialogului, a identității comune europene prin cultivarea valorilor naționale și a patriotismului constituie priorități și finalități ale învățământului și educației pedagogice preuniversitare.

Teze

Se susțin din următoarele discipline:

 • Limba și literatura română
 • Limba Engleză
 • Matematică
 • Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria și practica instruirii şi evaluării (clasa a X-a)/ Managementul clasei de elevi (clasa a XI -a) / Psihopedagogie specială sau Didactici inovative (la alegere) (clasa a XII-a)

specializarea științe sociale

Curriculum Profil Uman

Specific

Orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe şi de a înţelege fenomenele sociale în dinamica lor.

Misiune

Asigurarea dezvoltării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor şi fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice etc.;

Viziune

Facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât şi în cel al științelor exacte;

Obiective

Formarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.

Teze

Se susțin din următoarele discipline:

 • limba şi literatura română
 • logică/psihologie/economie/filosofie (în funcţie de anul de studiu)
 • engleză
 • istorie sau geografie (la alegere)

PROGRAM LICEU

9:00-15:00 – ore de curs

12:45-13:15 – prânzul

Specializarea Ştiinţe sociale oferă deschidere spre continuarea studiilor în domenii precum istorie, geografie, ştiinţe economice, drept, studii europene, studii politice, jurnalism, ştiinţele comunicării, psihologie, sociologie, relaţii internaţionale, administraţie publică, Academia de Poliţie, istoria şi teoria artei etc.

Întrebări Frecvente 

Liceul Româno-Finlandez este prima școală care a implementat principiile învățământului finlandez în România.

Proiectul urmărește să aducă plus-valoare educației din România prin adaptarea metodelor și ideologiei educației finlandeze, cea mai performantă în mediul educațional european.

În ce limbă se face predarea?

Predarea la clasă se realizează în limba română, folosind principiile învățământului finlandez.

Câți copii sunt în clasă?

Pentru că tandemul româno-finlandez presupune un plan individualizat de educaţie, numărul de copii la grupă/clasă este unul mai mic decât în mod normal. La nivelul primar, clasa este formată din 15-18 elevi, iar la nivelul gimnazial din 15-20 elevi.

Diplomele sunt recunoscute?

Da, Liceul Româno-Finlandeză este recunoscută la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin O.M 5493/18.10.2010, făcând astfel parte din reţeaua unităţilor de învăţământ.

Vor exista schimburi de experiență cu elevi finlandezi?

Da, în mod special ne dorim ca fiecare dintre elevii noştri să fie familiarizaţi cu diverse culturi europene. Ceea ce ne propunem este ca elevii finlandezi să vină în schimburi de experienţă în şcoala noastră, iar, la rândul lor, elevii noștri să meargă în Finlanda. Profesorii noştri deja au realizat cursuri de formare în câteva şcoli din Finlanda, iar profesorii din Finlanda derulează stagii de pregătire în cadrul şcolii noastre pentru a monitoriza implementarea corectă a modelului educaţional finlandez.

Se poartă uniformă?

La nivelul claselor primare, dar și gimnaziale se poartă un tricou, pulover sau hanorac cu însemnele grafice ale şcolii. Este o modalitate prin care scădem presiunea anturajului în domeniul vestimentar. 

Când toți sunt îmbrăcați la fel, preocuparea despre cum arată un elev sau dacă este la modă, pălește. Purtarea uniformei îi ține concentrați, nu pe haine, ci pe ceea ce au de făcut, mărește unitatea dintre elevi și contribuie la crearea spiritului comunitar.

sunt integrați copii cu CES (cerințe educaționale speciale)?

La Școala Româno-Finlandeză există un loc/clasă rezervat copiilor cu CES. Integrarea copiilor cu CES se realizează în funcție de diagnosticul copilului și în urma discuțiilor dintre părinți, profesori și psihologul școlii.

Ce fel de curriculum se urmează?

Programa școlară obligatorie este cea națională, modalitățile de predare sunt însă croite după măsurile fiecărui copil, astfel încât niciunul să nu spună că nu se predă pe limba lui.

Se țin ore de Religie?

Nu se țin ore de religie. Acestea au fost înlocuite cu o orele de Character First, care au ca scop modelarea caracterului după principii etice și morale.

Ce limbi străine sunt studiate?

Engleza și germana  sunt predate în școală. 

La nivel primar, începând cu clasa pregătitoare, există 3 ore de engleză/săptămână și o oră de germană/săptămână.

La nivel gimnazial toate clasele sunt de intensiv engleză, ceea ce înseamnă 5 ore de engleză pe săptămână și două ore de germană pe săptămână.

Ce rezultate aveți la olimpiade și evaluări naționale?

Elevii sunt încurajați, îndrumați și pregătiți de profesori să participe nu numai la olimpiade, dar și la diverse concursuri compatibile cu abilitățile și talentele lor.

La nivel primar elevii participă la concursuri precum Comper, Cangurul, iar la nivel gimnazial elevii participă la olimpiade și concursuri cu teme specifice.

Ce servicii sunt acoperite de taxa de școlarizare?

Pachetul educațional pentru programul 08:00-14:00 cuprinde cursurile conform curriculei pentru ciclul primar, cluburile de dezvoltare, masa de prânz și gustarea. 

Activitățile opționale și extracurriculare nu sunt incluse în taxa educațională fixă, acestea stabilindu-se la nivel individual.

© 2023 Liceul Româno-Finlandez | Website created with ❤ by CM Design