ciclul claselor pregătitoare I-IV

nivel primar

 

Liceul Româno-Finlandez oferă un mediu sigur și prietenos, în care creativitatea și curiozitatea intelectuală înfloresc și în care fiecare elev este încurajat să fie lider.

clasele pregătitoare I-IV

Ciclul achiziţiilor fundamentale

Are ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea inițială.

Acesta vizează:

  • asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic);
  • stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;
  • stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei;
  • formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială.

clasele a III-A și a IV-A

Ciclul de dezvoltare

Are ca obiectiv major formarea capacităţiilor de bază necesare pentru continuarea studiilor.

Acesta vizează:

  • dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare;
  • dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme;
  • familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii;
  • constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralism;
  • încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă;
  • formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate.

Activităţile se desfăşoară conform programei educaţionale naţionale și sunt completate de programul propriu bazat pe principii finlandeze, care vizează descoperirea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil, integrarea în programe de învăţare accelerate, susţinerea creativităţii şi afirmarea personalităţii fiecărui copil prin cluburi și opționale, programe educative, proiecte și activități extrașcolare.

Activități & Programe

Program

08:00-13:00

Program de școală

4 h curriculum, 1 h club

13:00-14:00

Pauza de prânz

14:00-16:00

Pregătirea temelor

After-school

16:00-18:00

Activități opționale de recreație

Cluburi de dezvoltare

1. Programul Character First

Programul „Character First” (Mai întâi caracterul) vine în întâmpinarea și prevenirea problemelor deviolență verbală și fizică, lipsa de respect față de profesori și colegi, întârzierile,incapacitatea de a reține, rezultatele slabe la învățătură. Ne dorim ca printr-un efort constant al profesorilor și părinților să le creionăm copiilor trăsături de caracter,care să îi ajute pe ei să devină oamenii de bază ai societății de mâine. Prin predarea disciplinei „Character First”, scopul nostru este să determinăm dispariția comportamentelor imorale, a egocentrismului, a lipsei de respect și să asigurăm apariția interesului pentru colaborare și pentru respectarea intereselor celorlalți.

2. Limba Germană

Elevii noștri învață o a doua limbă străină încă de la începutul clasei pregătitoare, Clubul de Germană fiind destinat familiarizării celor mici cu limba lui Goethe. Prin joc, cântec și mișcare, copiii învață vocabularul de bază, dezvoltându-și astfel lexicul, dar deprind totodată și noțiuni despre elementele culturale, tradiții și istorie ale spațiului german, lucru care permite elevilor să se apropie de această limbă și să o îndrăgească.

3. Limba Engleză

Clubul de Engleză pentru începători are la bază un principiu simplu, dar eficace. Cum a învățat copilul dumneavoastră limba română? Prin jocuri, conversație, cântecele și prin interacțiunea cu limba în fel și chip. Auzea des anumite cuvinte sau întrebări, era atras de rimele poezioarelor sau de amuzamentul povestirilor scurte. Același lucru îl facem și în limba engleză. Ne jucăm, ne amuzăm și învățăm.

4. Clubul Lumea Poveștilor

Participând la activitățile acestui club de lectură, copiii vor putea călători în diverse locuri,vor cunoaște noi personaje, își vor dezvolta imaginația și pasiunea pentru cărți și cunoaștere. Săptămânal, pătrundem alături de ei în lumea poveștilor și ne bucurăm de aventurile eroilor lor preferați, dezvoltând astfel imaginația micilor cititori. Pasiunea pentru lectură este una dintre valorile principale pe care dorim să le insuflăm elevilor noștri, iar Clubul de Lectură ne ajută să îi provocăm să citească și să ajungă să îndrăgească lectura.

5. Micii Exploratori

Clubul Micii Exploratori le oferă copiilor o ocazie extraordinară pentru a-și dezvolta o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător şi față de toate fiinţele vii. Prefațând materia Științe ale naturii, pe care cei mici o vor face în clasele a III-a și a IV-a, clubul le permite elevilor să învețe prin joc, să asiste la experimente și să se implice în mod direct la realizarea lor. Credem și aplicăm principiul prin care elevii vor reuși să își însușească informațiile doar dacă vor fi implicați în mod direct în procesul de învățare.

6. Joc și Mișcare

Considerăm că mișcarea este foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor de clasa pregătitoare, care fac trecerea de la grădiniță spre școală, dar și pentru cei din clasele mai mari, deoarece jocul și mișcarea fac mai ușoară învățarea. Prin activități motrice și diverse jocuri, elevii se distrează, învață și lucrează în echipă.

7. Public Speaking

Începând cu clasa a II-a, clubul de Public Speaking urmărește să le ofere copiilor experiența vorbitului în fața unei audiențe prin învățarea și înțelegerea unor concepte precum: captarea atenției, introducere captivantă, ancora în audiență etc.

8. Dezvoltare Personală

Promovăm atât dezvoltarea cognitivă, cât și pe cea psiho-socială a copilului, iar grija pentru dezvoltarea individuală este în centrul viziunii noastre. Orele de Dezvoltare Personală, pe care programa școlară le conține, împreună cu toată activitatea psiho-pedagogică a cabinetului, încearcă să răspundă nevoilor psihologice pe care fiecare copil le are. Credem în triada părinte-profesor-psiholog. Copilul este în centru, iar fiecare autoritate împlinește într-o anumită măsură nevoia copilului. Un copil echilibrat din punct de vedere psiho-emoțional este un copil în care se vede implicarea celor 3 instanțe.

Oferta curriculară cuprinde, pe lângă disciplinele din programă, ore de club cu profesori specializați.

Opționale

1. Atelierul de modelat emoții

Acest atelier îşi propune dezvoltarea emoţională, personală şi socială a copiilor prin metode creative, art-terapeutice adaptate nivelului de vârstă. Grupul este format din 6-8 copii, întâlnirile sunt săptămânale, iar la finalul lunii părinţii vor primesc un raport individual de progres al copilului.

2. Școala IT – Robotică

Opționalul de robotică îi va învăța pe copii cum sunt realizați și cum funcționează roboții, cum poate reacționa un robot în mediul înconjurator, cum pot programa un robot și cum îi pot da comenzi, coding adaptat special pentru copiii peste 6 ani, conexiuni în viata reala, exemple de utilizare în aplicații diverse. Programarea îi va ajuta în mod direct în a-și planifica foarte clar obiectivele, acțiunile și metodele de lucru. Gândirea devine organizată și logică, iar copilul este mai bine pregătit pentru interacțiunea sa cu tehnologia, indiferent de domeniul de activitate.

3. Scrimă

Scrima ar putea fi numită una dintre cele mai vechi îndeletniciri sportive ale omului și este cunoscută sub denumirea de „șah în formă fizică”. Este cât se poate de adevărat că acest sport combină forța, agilitatea, inteligența și viteza, fiind dinamic și antrenant.

4. Fotbal

Cu toții suntem familiarizați cu expresia „mens sana in corpore sano”. Sportul echilibrează activitatea psihică. Prin sport înveți strategie, tactică și aplicări ale acestora. De asemenea, te ajută să înțelegi emoțional ce înseamnă o echipă.

5. Limba Engleză

The best way to learn English is to practice it every day. Therefore we will try to improve the children’s spelling and writing skills through this course so that they can become real European citizens.

6. Limba Germană

Deutsch lernen Sie am besten, indem Sie sie täglich üben. Deshalb versuchen wir in diesem Jahr, die Rechtschreibung und das Schreiben von Kindern zu verbessern, damit sie echte europäische Bürger werden.

7. Educație Antreprenorială

Opționalul se adresează copiilor între 7 și 16 ani și este un program complex de educație anteprenorială și financiară. Misiunea Ken Academy prin acest program este ca fiecare copil să devină conștient că în interiorul său se află o multitudine de resurse care merită să fie descoperite și dezvoltate.

8. Șah

Supranumit „sportul minții”, șahul crește concentrarea, capacitățile intelectuale,memoria, dar și gândirea analitică și abstractă. De asemenea, organizează activitatealogică a copilului încurajându-i concentrarea și atenția.

9.Balet

Baletul este cea mai plăcută metodă de a-i ajuta pe copii să își dezvolte aptitudinea pentru mișcare, împreună cu grația, ținuta ideală și simțul pentru frumos! Obiectivele acestui opțional sunt: încurajarea manifestării deschise și disciplinate a laturii artistice a copilului; cultivarea bucuriei dansului, a imaginației și a stimularea încrederii în forțele proprii.

10.Dans modern

Parte integrantă a educației fizice, dansul cuprinde mișcări ce reflectă afectivitate, sensibilitate, grație și eleganță, expresivitate și vioiciune, sincronizarea ritmului mișcărilor cu muzica fiind mijlocul de bază al dezvoltării educației fizice și estetice.

11. Gimnastică
12. Public Speaking

Opționalul de Public Speaking cuprinde exerciții și activități pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și vorbit în public. Obiectivele acestuia sunt: îmbunătățirea vizibilă a abilităților de comunicare, actorie și vorbit în public, dezvoltarea abilităților de socializare, comunicare, ascultare activă, imaginație, creativitate și improvizație, dezvoltarea abilităților de scriere, memorie, stăpânire a propriilor emoții.

13. Pian

Învățarea și practicarea unui instrument le dezvoltă copiilor atenția distributivă, puterea de concentrare, voința, devin riguroși, perseverenți, disciplinați, responsabili. Prin intermediul orelor de pian, copiii sunt provocați să dea frâu liber imaginației, să transpună mesajele muzicale în emoții sau stări personale, să coreleze imagini reale cu expresii muzicale.

14. Informatică distractivă
15. Programare Scratch
16. Aritmetică mentală
17. Combaterea Deficitului de atenție
18. Art Decoupage/Croitorie
Aceste opționale se desfășoară în intervalul 16:00-18:00 și se achită separat de taxa școlară. În fiecare an apar noi opționale, iar cele pentru care copiii nu prezintă interes nu mai sunt în oferta noastră.

Întrebări Frecvente 

Liceul Româno-Finlandez este prima școală care a implementat principiile învățământului finlandez în România.

Proiectul urmărește să aducă plus-valoare educației din România prin adaptarea metodelor și ideologiei educației finlandeze, cea mai performantă în mediul educațional european.

În ce limbă se face predarea?

Predarea la clasă se realizează în limba română, folosind principiile învățământului finlandez.

Câți copii sunt în clasă?

Pentru că tandemul româno-finlandez presupune un plan individualizat de educaţie, numărul de copii la grupă/clasă este unul mai mic decât în mod normal. La nivelul primar, clasa este formată din 15-18 elevi, iar la nivelul gimnazial din 15-20 elevi.

Diplomele sunt recunoscute?

Da, Liceul Româno-Finlandeză este recunoscută la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin O.M 5493/18.10.2010, făcând astfel parte din reţeaua unităţilor de învăţământ.

Vor exista schimburi de experiență cu elevi finlandezi?

Da, în mod special ne dorim ca fiecare dintre elevii noştri să fie familiarizaţi cu diverse culturi europene. Ceea ce ne propunem este ca elevii finlandezi să vină în schimburi de experienţă în şcoala noastră, iar, la rândul lor, elevii noștri să meargă în Finlanda. Profesorii noştri deja au realizat cursuri de formare în câteva şcoli din Finlanda, iar profesorii din Finlanda derulează stagii de pregătire în cadrul şcolii noastre pentru a monitoriza implementarea corectă a modelului educaţional finlandez.

Se poartă uniformă?

La nivelul claselor primare, dar și gimnaziale se poartă un tricou, pulover sau hanorac cu însemnele grafice ale şcolii. Este o modalitate prin care scădem presiunea anturajului în domeniul vestimentar. 

Când toți sunt îmbrăcați la fel, preocuparea despre cum arată un elev sau dacă este la modă, pălește. Purtarea uniformei îi ține concentrați, nu pe haine, ci pe ceea ce au de făcut, mărește unitatea dintre elevi și contribuie la crearea spiritului comunitar.

sunt integrați copii cu CES (cerințe educaționale speciale)?

La Școala Româno-Finlandeză există un loc/clasă rezervat copiilor cu CES. Integrarea copiilor cu CES se realizează în funcție de diagnosticul copilului și în urma discuțiilor dintre părinți, profesori și psihologul școlii.

Ce fel de curriculum se urmează?

Programa școlară obligatorie este cea națională, modalitățile de predare sunt însă croite după măsurile fiecărui copil, astfel încât niciunul să nu spună că nu se predă pe limba lui.

Se țin ore de Religie?

Nu se țin ore de religie. Acestea au fost înlocuite cu o orele de Character First, care au ca scop modelarea caracterului după principii etice și morale.

Ce limbi străine sunt studiate?

Engleza și germana  sunt predate în școală. 

La nivel primar, începând cu clasa pregătitoare, există 3 ore de engleză/săptămână și o oră de germană/săptămână.

La nivel gimnazial toate clasele sunt de intensiv engleză, ceea ce înseamnă 5 ore de engleză pe săptămână și două ore de germană pe săptămână.

Ce rezultate aveți la olimpiade și evaluări naționale?

Elevii sunt încurajați, îndrumați și pregătiți de profesori să participe nu numai la olimpiade, dar și la diverse concursuri compatibile cu abilitățile și talentele lor.

La nivel primar elevii participă la concursuri precum Comper, Cangurul, iar la nivel gimnazial elevii participă la olimpiade și concursuri cu teme specifice.

Ce servicii sunt acoperite de taxa de școlarizare?

Pachetul educațional pentru programul 08:00-14:00 cuprinde cursurile conform curriculei pentru ciclul primar, cluburile de dezvoltare, masa de prânz și gustarea. 

Activitățile opționale și extracurriculare nu sunt incluse în taxa educațională fixă, acestea stabilindu-se la nivel individual.

© 2023 Liceul Româno-Finlandez | Website created with ❤ by CM Design