2024-2025

admitere liceu

 

Profil Pedagogic – Specializarea Învățător-Educator
Profil Uman – Specializarea Științe Sociale
Profil Real – Specializarea Matematică-Informatică 

Profil Uman

Specializarea Științe Sociale

Limba Engleză (intensiv)

Laborator multimedia
pregătire în vederea certificării CISCO, editare, web design, publicitate

Dezvoltare proiecte tip Start-Up

Organizări evenimente

Dezvoltare Personală

Public Speaking

Media de admitere: 8,30

profil pedagogic

Specializarea Învățător-Educator

Practică de specialitate la clasele din învățământul primar și preșcolar în cadrul Liceului Româno-Finlandez;

Profesori de pedagogie din mediul universitar din România și Finlanda

Centru de cercetare pedagogică

Public Speaking

Dezvoltare Personală

Limba Engleză (intensiv)

Media de admitere: 8,50

profil Real

Specializarea Matematică-Informatică

Bilingv Limba Engleză

Profesori de specialitate cu experiență în domeniul științelor exacte

Laborator Informatică –
Multimedia:
programare, web design
pregătire în vederea
certificării ECDL/CISCO

Public Speaking & Dezvoltare Personală

Oportunități în carieră

Media de admitere: 9,00

Etapa de admitere 2024-2025

 25-26 iulie

1. Programarea unei vizite a campusului școlar

Vizitarea campusului împreună cu responsabilul de înscriere. 

Programările se fac fie telefonic – 0769 060 794, fie pe e-mail, la adresa inscrieri.scoala@lrfb.ro.

2. Vizitarea campusului școlar

Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale. În timpul vizitei părinții vor completa chestionarul „Porți deschise”sau îl pot trimite înaintea vizitei la adresa de email inscrieri.scoala@lrfb.ro.

Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului. De asemenea, completând chestionarul, elevul intră pe o listă de așteptare în cazul în care nu există locuri disponibile la clasa în care dorește înscrierea.

3. Admitere

Admiterea la liceu se face pe baza mediei generale la Evaluarea Națională. Pentru admiterea la Specializarea Învățător-Educator se adaugă susținerea probelor de aptitudini (muzicale, artistice, fizice).

Condiții de admitere*:
Profilul Uman – ultima medie de admitere: 8,30

Profilul Pedagogic – ultima medie de admitere: 8,50
Profil Real – ultima medie de admitere: 9,00 (media anilor de studiu V-VIII la disciplina Matematică – minimum 8,50)

4. Interviul de valori

Alături de elev, părinți și comisia de admitere a liceului, ne dorim să analizăm în ce măsură valorile noastre coincid cu nevoile copilului. Acest interviu are rolul de ne asigura că, atât părinții, cât și elevii care se alătură comunității noastre, se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Liceulului Româno-Finlandez.

5. Documente necesare

Documente necesare pentru dosarul de înscriere  al fiecărui elev:

  • Copie C.I. – elev
  • Copie certificat naștere elev
  • Dosar medical+ Copie carnet de vaccinări
  • Copie C.I. (părinţi)
  • Scrisoare de intenție
  • Scrisoare de recomandare profesor anterior
  • Foaie matricolă clasele I-VIII
  • Adeverință Evaluarea Națională
  • Copie certificat Cambridge
  • Anexa la fișă de înscriere (echivalare limba engleză)
  • Anexa la fișă de înscriere (echivalare probe aptitudini) – Pedagogic
  • Fișa de aptitudini (Admis Pedagogic)

admitere

profil pedagogic

Calendar probe aptitudini Profil Pedagogic

Înscrierea la probele de aptitudini se realizează conform programului de mai jos, la secretariatul LRF sau via e-mail, la adresa anamaria.ionita@lrfb.ro.

16 – 17 mai 2024 – înscrierea pentru probele de aptitudini (la secretariatul Liceului Româno-Finlandez, în intervalul orar 8:00 – 16:00)

Interviu – 21.05.2024  – începând cu ora 13:15 –  conform planificării orare, în ordine alfabetică a numelor candidaților

Proba de aptitudini artistice – 21.05.2024  –   interval orar 14:30 – 16:30

Proba de aptitudinmuzicale – 22.05.2024  – începând cu ora 13:15 –  conform planificării orare, în ordine alfabetică a numelor candidaților

Proba de aptitudini fizice – 22.05.2024  – începând cu ora 13:45 – conform planificării orare, în ordine alfabetică a numelor candidaților

* pentru proba de aptitudini fizice, candidații se vor prezenta în pantaloni de trening, tricou și pantofi de sport

** pentru proba de aptitudini artistice, candidații vor avea asupra lor pensule, culori de apă (acuarele, guașe sau tempera), recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră

  

Probele de aptitudini

1. Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I – VIII;b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simțul ritmic, memoria muzicală, calitățile vocale.

2. Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte și încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

3. Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor;b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;c) alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat).Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică și coordonarea, starea funcțională a coloanei vertebrale, funcția specifică a sistemului cardiorespirator.

4. Interviul constă în:a) lectură la prima vedere a unui text literar;b) conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înțelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare.

!!! La probele de aptitudini nu se admit contestații ! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului/candidatei la probele de aptitudini.

Documente înscriere
Înscrierea se realizează în baza depunerii unui dosar cu următoarele documente:
 1. cererea tip 
 2. anexa la fișa de înscriere, în original, semnată, ștampilată și înregistrată, eliberată de școala de proveniență;
 3. copie după certificatul de naștere (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
 4. copie după CI elev, dacă este cazul (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
 5. carnet de note vizat pe anul în curs/adeverință emisă de unitatea de învățământ de proveniență din care să reiasă faptul că elevul a avut media 10 la purtare (clasele V-VII) (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
 6. adeverință emisă de unitatea de învățământ de proveniență din care să reiasă faptul că elevul nu a fost scutit medical la disciplina Educație Fizică și Sport în anul școlar în curs (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
 7. adeverință emisă de medicul de familie din care să reiasă că elevul este ”apt pentru a susține proba sportivă”;
 8.  copie certificat Cambridge.
NOTE
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.2. Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.3. La probele de aptitudini nu se admit contestații.4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
5. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Vă rugăm să aveți în vedere că înscrierea la Liceul Româno-Finlandez, indiferent de profil, este condiționată de existența dovezii echivalării rezultatelor de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă ENGLEZĂ cu rezultatul unui certificat recunoscut internațional SAU rezultatului obținut la proba de verificare a cunoștințelor de limbă ENGLEZĂ. 

Testimoniale

LRF – perspective diferite

© 2023 Liceul Româno-Finlandez | Website created with ❤ by CM Design