descoperă

admitere profil pedagogig 2022

 

Liceul Româno-Finlandez organizează probe de aptitudini pentru posibilitatea accesării, ca urmare a susținerii și promovării Evaluării Naționale, a profilului Pedagogic, specializarea Educator-Învățător.

Calendar admitere 2022

 

Calendarul desfășurării probelor de aptitudini, din cadrul Liceului Româno-Finlandez, este următorul:

11 – 13 mai 2022 – eliberarea anexelor la fișa de înscriere de la secretariatul unității de învățământ de proveniență pentru înscriere la susținerea probelor de aptitudini;

16 – 17 mai 2022 – înscrierea pentru probele de aptitudini (la secretariatul Liceului Româno-Finlandez, în intervalul orar 9 – 15)

18 – 19 mai 2022 – susținerea probelor de aptitudini 
23 mai 2022 – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
30 – 31 mai 2022 – ridicarea anexelor depuse  

PROBE

Probele de aptitudini se vor desfășura după cum urmează:
 
18 mai 2022 – proba de aptitudini muzicale și proba de aptitudini fizice* (vom reveni cu planificarea orară detaliată după terminarea înscrierilor)
19 mai 2022 – proba de aptitudini artistice** și proba interviului (vom reveni cu planificarea orară detaliată după terminarea înscrierilor)

* pentru proba de aptitudini fizice, candidații se vor prezenta în pantaloni de trening, tricou și pantofi de sport

** pentru proba de aptitudini artistice, candidații vor avea asupra lor pensule, culori de apă (acuarele, guașe sau tempera), recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră

DOCUMENTE ÎNSCRIERE

Înscrierea se realizează în baza depunerii unui dosar cu următoarele documente:
  1. cererea tip 
  2. anexa la fișa de înscriere, în original, semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență;
  3. copie după certificatul de naștere (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
  4. copie după CI elev, dacă este cazul (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
  5. carnet de note vizat pe anul în curs/adeverință emisă de unitatea de învățământ de proveniență din care să reiasă faptul că elevul a avut media 10 la purtare (clasele V-VII) (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
  6. adeverință emisă de unitatea de învățământ de proveniență din care să reiasă faptul că elevul nu a fost scutit medical la disciplina Educație Fizică și Sport în anul școlar în curs (doar pentru elevii ce nu sunt înscriși în cadrul Liceului Româno-Finlandez);
  7. adeverință emisă de medicul de familie din care să reiasă că elevul este ”apt pentru a susține proba sportivă”.

Probe de aptitudini

Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I – VIII;b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simțul ritmic, memoria muzicală, calitățile vocale.

Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor;b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;c) alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat).Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică și coordonarea, starea funcțională a coloanei vertebrale, funcția specifică a sistemului cardiorespirator.

Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte și încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

Interviul

Interviul constă în:a) lectură la prima vedere a unui text literar;b) conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înțelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare.

NOTE

1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.2. Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.3. La probele de aptitudini nu se admit contestații.4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
5. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Vă rugăm să aveți în vedere că înscrierea la Liceul Româno-Finlandez, indiferent de profil, este condiționată de existența dovezii echivalării rezultatelor de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă ENGLEZĂ cu rezultatul unui certificat recunoscut internațional SAU rezultatului obținut la proba de verificare a cunoștințelor de limbă ENGLEZĂ.